Protocollen

Op school hebben we diverse protocollen. Denk hierbij aan AVG-beleid, beleid op versnellen en doubleren, medicijnverstrekking, hoofdluis, huiswerk, trakteren, uitstroombeleid, overblijven enz. enz. Deze protocollen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de schoolgids.

Coronabeleid

Momenteel hebben we natuurlijk ook een coronabeleid:Op basis van de spelregels van het ministerie, het protocol van Scala en mijn verantwoordelijkheid als directeur, heb ik schoolspecifieke afspraken gemaakt. Hiervan ontvangt u nu de laatste update. Het Scalaprotocol is nog steeds van kracht. Dat betekent dat kinderen met klachten thuis moeten blijven en dat ze in quarantaine moeten als ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Na 5 dagen mogen ze dan, na een negatieve test, weer naar school. Anders moeten ze 10 dagen in quarantaine blijven.

  • School neemt geen handhavende rol aan.