Laatste nieuws

Fusie nieuws.

FER: Op dit moment ligt de FER (fusie effect rapportage) bij de MR voor instemming. Wanneer er instemming is verleend, is de fusie per 1 aug 2023 officieel een feit. De MR van jongLeren heeft deze inmiddels ondertekend. Schooltijden: In nov/dec zal de MR een ouderpeiling doen voor een voorstel nieuwe schooltijden. Op dit moment onderzoek we op school diverse modellen. De PMR leden, de personeelsleden in de MR zullen de peiling onder ouders met de MR uitzetten. Nieuwe naam: We gaan als nieuwe school verder onder een nieuwe naam. We willen graag zoveel mogelijk ideeën opdoen en betrekken hier ook de ouders bij. Uiteindelijk zullen we samen met een nog te vormen commissie een naam kiezen die het beste past bij de nieuwe school. Klankbordavond: Op maandag 23 januari tussen 19.30 uur en 21.30 uur is er een klankbordavond voor ouders. Op deze avond zullen we uw ideeën, suggesties en mening ophalen over de groepsverdeling en daarbij ook de locatieverdeling. Zet u deze alvast in uw agenda?