Belangrijke pijlers

Naast de bekende vakken als Rekenen, taal en lezen waarvoor we hedendaagse methodes gebruiken die uitgaan van de doorgaande ontwikkeling van de kinderen, hebben we 4 belangrijke pijlers binnen de school.

Kanjertraining:

De kernwaarde veiligheid vinden wij belangrijk. Ons doel is dat alle ouders, kinderen en leerkrachten zich veilig voelen in een school. In een veilig leeromgeving ontwikkelen kinderen zich het best. Wij zijn een kanjerschool, dat betekent dat wij onze kinderen van groep 1 t/m groep 8 kanjertraining geven. In deze training leren ze oa:

 • je vertelt wat je dwars zit
 • je mag elkaar wijzen op gemaakte afspraken
 • je kunt kritiek geven  maar je kunt ook tegen kritiek ontvangen
 • je praat vanuit de ik-persoon

Engels:

In het dagelijks leven komen kinderen steeds meer in aanraking met Engels bijv. via televisie en internet. Dus vinden wij het heel goed om daar op in te spelen. Engels op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak en zij hebben er in hun latere leven plezier van. Vandaar dat wij al vanaf groep 1 Engels geven. We worden hierbij ondersteund door het expertisecentrum vroeg vreemde taalonderwijs: Early Bird.

Gezonde school:

Op jongLeren vinden we het belangrijk dat je ‘lekker in je vel’ zit. Door te werken aan een duurzame levenshouding, te herkennen wat gezond is voor je lichaam leren wij ze om bewuste keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Dit leren bieden wij zoveel mogelijk aan in een frisse, groene werkomgeving binnen én buiten.

Samen met een bewogen Greenteam werken wij samen met onze leerlingen aan de volgende actiepunten:

 • Energieverbruik verminderen
 • Tuinonderhoud en groene omgeving
 • Meer beweging
 • Gezond klimaat in de school
 • Recycling van plastic / papier / chemisch afval
 • Papierverbruik verminderen
 • Gezonde fruithap en ons waterdrinkbeleid

Thematisch onderwijs:

Kinderen leren van, met en door elkaar. Via de methode 4xwijzer werken de kinderen in periodes van ongeveer 6 weken aan een thema. Naast het vergaren van kennis over dit thema leren de kinderen ook de vaardigheden die ze in hun verdere leven nog vaak nodig zullen hebben, de zogeheten “21th Century skills” Denk hierbij aan samenwerken, ict vaardigheid, verslagen maken, discussiëren, debatteren, informatie verwerken, presenteren enz. enz.

De leerkracht is hierbij meer de coach en begeleider dan degene die de kennis overdraagt.