Intern begeleider

Mijn naam is Karlijn Keetbaas.
Ik ben intern begeleider. Dat houdt in dat ik samen met de leerkrachten bekijk en bespreek hoe we de leerlingen op school zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Ik kom regelmatig in de klas om leerlingen of leerkrachten te observeren om zo samen te bekijken wat een leerling nodig heeft.
Wanneer dat nodig is gaan we met ouders om tafel.
Vervolgens kan het nodig zijn om externe hulp in te schakelen voor een onderzoek, observatie of hulp voor op school of thuis.  
Minimaal 2 keer per jaar bespreek ik met de leerkracht hoe het gaat in de klas en met individuele leerlingen.
Ik volg de ontwikkeling van de leerlingen vanaf het moment dat ze ingeschreven worden (en soms daarvoor al) tot en met het moment dat ze uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
De gesprekken die ik voer kunnen gaan over leerproblemen, welbevinden, over hoogbegaafdheid en over zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020