Groep 8

Beste ouders van groep 8,

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Annette. Op donderdag en vrijdag staat juf Mascha voor de groep. Wij hebben een heerlijk beroep en gaan iedere dag met veel enthousiasme naar ons werk. We vinden het super dat we groep 8 mogen gaan draaien

Communicatie

Wij streven naar een open communicatie. Alles is bespreekbaar, dit geldt  voor de ouders maar ook voor de kinderen. Zit u ergens mee, komt dan altijd rechtstreeks naar ons toe. U kunt ons bereiken via de mail of via de schooltelefoon. Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen.  Om teleurstelling te voorkomen is het handig om dit even door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden. Er zijn geregeld vergaderingen of andere afspraken na school.

En dan ben je de klos(ser),

Wij houden van een opgeruimd en georganiseerd lokaal. Kinderen werken veel fijner en beter wanneer het netjes en opgeruimd is. Wij zullen uw kind dan ook geregeld een “spoedcursus” vegen of vensterbanken schoonmaken geven..... Iedere week hebben wij 2 klossers. Zij zijn die hele week verantwoordelijk voor een aantal klusjes in de klas. Dit doen zijn van 14.15-14.30 uur. Wanneer het later wordt  dan 14.30 uur mogen ze altijd naar huis bellen. Kinderen regelen zelf een vervanger wanneer ze bijv. naar de BSO of naar muziekles moeten.

Huiswerk,

In groep 8 krijgen de kinderen 2x per week huiswerk. Op dinsdag en op vrijdag.  Deze map is gevuld met huiswerk. Iedere dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen te horen wat er gemaakt gaat worden. Dit moet in  de agenda genoteerd worden. De agenda moet iedere dag mee naar school. Naast het huiswerk noteren we hier ook andere belangrijke afspraken in. Wanneer kinderen hun huiswerkmap vergeten,  óf hun huiswerk niet maken noteren wij dit. Bij 5 notities nemen we contact met u op. Als het niet gemaakt is dan levert uw kind het de volgende dag alsnog in met daarop een handtekening van u.

Gymles

Onze groep gymt op donderdagmiddag. We gymmen maar 1 keer in de week maar dan een dubbele lestijd. Uw kind gaat om 12.30 uur vanuit school uur naar de gymzaal en gaat om 14.15 uur vanuit de gym naar huis.

Lezen

Ondanks dat veel kinderen al het maximale avi niveau hebben bereikt blijft lezen zo ontzettend belangrijk! Op het voortgezet onderwijs moeten kinderen veel zelfstandig lezen bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk. Wij proberen het lezen in de klas te stimuleren. Kinderen houden 1x dit jaar een boekbespreking. Verder moeten kinderen dit schooljaar 1 x een boekverslag inleveren van een boek wat ze thuis óf op school lezen. We doen weer mee aan het project de rode draad. We organiseren ook een voorleeswedstrijd dit schooljaar. 

Boekpresentatie:

Dit jaar houden de kinderen 2 boekpresentaties. Maar dit keer doen we dat ook een keer in het Engels. Wij zullen een duidelijk formulier verzorgen zodat het voor de kinderen haalbaar wordt.

Kanjer van de week

Dit jaar gaan de kinderen "vloggen" over zichzelf en presenteren dit aan de groep.

 

 

 

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020