Groep 7

Welkom bij groep 7

Van maandag t/m donderdag werkt juf Marie-José, op vrijdag werkt juf Tessa.

Communicatie

Is uw kind ziek? Dan vinden we het fijn als u uw kind afmeldt voor 08.20 uur via de mail of door een telefoontje naar school. Wilt u één van de leerkrachten spreken? Dan vinden we het prettig als u een afspraak maakt na schooltijd, dan hebben we alle tijd voor u.

Klos(ser)

Wij houden van een opgeruimd en georganiseerd lokaal. Kinderen werken veel fijner en beter wanneer het netjes en opgeruimd is. Wij zullen uw kind dan ook geregeld een “spoedcursus” vegen of vensterbanken schoonmaken geven..... Iedere week hebben wij 2 klossers. Zij zijn die hele week verantwoordelijk voor een aantal klusjes in de klas. Dit doen zijn van 14.15-14.30 uur. Wanneer het later wordt  dan 14.30 uur mogen ze altijd naar huis bellen. Kinderen regelen zelf een vervanger wanneer ze bijv. naar de BSO of naar muziekles moeten.

Huiswerk

In groep 7 krijgen de kinderen 1x per week huiswerk op maandag. De kinderen nemen van thuis een huiswerkmap (23 rings) en een agenda mee. De agenda moet iedere dag mee naar school. Naast het huiswerk noteren we hier ook andere belangrijke afspraken in. Wanneer de kinderen hun huiswerkmap vergeten, óf hun huiswerk niet maken noteren wij dit. Die dag blijven ze na schooltijd een kwartier om alsnog hun werk te maken of ze krijgen ander werk. Wanneer dit niet gaat vanwege BSO of bijv. muziekles, verzetten we dit naar een andere dag. Bij 5 notities nemen we contact met u op.

Gymles

Onze groep gymt op donderdagmiddag. We gymmen maar 1 keer in de week maar dan een dubbele lestijd. Uw kind gaat om 12.30 uur vanuit school uur naar de gymzaal en gaat om 14.15 uur vanuit de gym naar huis.

Verkeersexamen

In groep 7 hebben we het verkeersexamen. Dat bestaat uit een theorie en praktijk examen. Dat wordt medio april afgenomen. Van tevoren is er nog een fietscontrole. Tijdens de verkeerslessen werken we oa. naar het examen toe.

Kamp  

Groep 7 gaat op mini-kamp op dinsdag 16 en woensdag 17 juni 2021. We delen de blokhut samen met groep 8. Verder volgt groep 7 zijn eigen activiteiten.

Red je vriendje 

Onder deze titel gaan we 2x reddingszwemmen. Op maandag ......gaan we naar het zwembad. Hier krijgen we reddingszwemmen, tegen golven in zwemmen, onder en bootje doorzwemmen etc.  

Lezen

Lezen is o zo belangrijk. wij proberen het lezen in de klas te stimuleren.  De kinderen houden dit jaar 1x een boekbespreking. Verder moeten ze ook thuis leeskilometers maken.

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020