Groep 3B

Welkom in groep 3B

Taal/Lezen/Schrijven 

In groep 3 

Maken we met Lijn 3 een jaar lang een fictieve busreis door Leesstad. Om de dag wordt er een nieuwe letter aangeboden en ingeoefend. In januari zijn bijna alle letters aangeboden en kunnen de kinderen drieletterwoorden lezen. 

Lijn 3 werkt met een leesinstructie op drie niveaus: 1, 2 en 3 sterren. Vanaf thema 2 gaan we differentiëren en krijgen de basislezers, zwakke lezers en sterke lezers instructie en werk op niveau. 

In groep 4 

Gaan we met de geschreven en gesproken taal de diepte in door bijvoorbeeld: 

-de regeltjes aan te leren van de Nederlandse taal zowel met lezen als schrijven. 

-leren spreken over taal m.b.v. taalkundige begrippen. 

-leren verwonderen over taalgebruik via herkenbare taalverschijnselen. (bijv. spreekwoorden en uitdrukkingen) 

-betrokken zijn bij taal en tekst door eigen inbreng, erover praten en hierover reflecteren. 

Thuis aan de slag 

In de klas wordt er iedere dag veel aangeboden en geoefend, maar we kunnen echter niet zonder uw hulp. Thuis oefenen en herhalen is heel belangrijk. 

Zit uw kind in groep 3 

Dan krijgt hij/zij iedere letter die op school is aangeboden op een kaartje mee naar huis.  

  • De bovenste letter is de leesletter en deze letter mogen de kinderen nu nog schrijven/tekenen in hun werkschriften.  

  • De onderste letter is de schrijfletter en deze bieden we aan en oefenen we. Na thema 6 zijn alle schrijfletters aangeboden en gaan we proberen om steeds meer in ‘lopend’ schrift te schrijven. 

De letterkaarten hebben verschillende kleuren. Deze kleuren verwijzen weer naar het klankenbord dat wij in de klas hebben. 

Groen:        korte klank zoals i, a  

Geel:          lange klank zoals aaoo 

Rood:         tweeteken klanken zoals ui, ie 

Blauw:        medeklinkers zoals n, k, l 

Oranje:       bijzondere medeklinkers zoals ngnksch 

Paars:        overige klanken zoals aai, oei 

De letters kunt u thuis aan een letterlijntje hangen en deze spelenderwijs met de kinderen oefenen. 

Een aantal voorbeelden: 

  • U benoemt de letter, uw kind wijst hem aan. 

  • U wijst hem aan, uw kind benoemt de letter 

  • Maak een stapel van alle letters en flits deze voor uw kind. Uw kind benoemt de getoonde letter zo snel mogelijk. 

  • Bedenk samen een heleboel woorden met de gekozen of aangewezen letter. 

  • Maak woorden met de letters. 

  • Wijs meerdere letters aan en laat uw kind het woord lezen die u net heeft aangewezen. 

Na thema 1 krijgt u ook een rijtjesboek mee naar huis. Dit boekje mag u lenen om thuis met uw kind nog een keer de woordrijen te oefenen. 

Zit uw kind in groep 4: 

Dan is thuis samen lezen nog steeds heel belangrijk.  

Rekenen 

In groep 3 

Starten we met tellen tot 20 en daarna tot 100, getallen plaatsen op de getallenlijn, verschillende notaties van hoeveelheden enz. 

Dit is een voorbereiding op de sommen en splitsingen tot 20. 

In groep 4 

Gaan we verder met het ordenen en rekenen tot 100. De sprongen van 1-2-3-4-5-10 worden geautomatiseerd en de betekenis van de x-wordt aangeboden. We gaan verder rekenen met geld, verschillende maten, verhoudingstabellen en de klok.  

Voor beide groepen geldt dat we eerst samen oefenen en daarna werken de kinderen gedifferentieerd, maar zelfstandig in de werkboeken. Vanaf thema 2 gaan we differentiëren en krijgen de sterke rekenaars een verkorte instructie en aangepast werk. De leerlingen die het rekenen nog lastig vinden krijgen nog een verlengde instructie voordat zij zelf aan de slag gaan. 

Zelfstandig werken 

Na de instructie van taal/lezen/schrijven en rekenen (dicht bij het bord) verwerken de leerlingen de opdrachten zelfstandig. Hierbij maken we gebruik van ‘het stoplicht’ en een ‘time-timer’. Nadat ze hun werk af hebben kunnen ze verder met hun weektaak. Dit is een boekje gevuld met passend werk bij de aangeboden stof.  

Kinderen leren met deze weektaak te plannen, het werk in te schatten, vragen uit te stellen, samen te werken, hulp te vragen, maar ook verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.  

Voor beide groepen geldt dat vanaf januari het zo kan zijn dat de weektaak op vrijdag mee naar huis komt omdat niet alle (uitroepteken)-taken af zijn. In de eerste weken zullen wij dit melden, daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling zelf. Op maandag moet deze weektaak weer mee terug! De weektaken worden door ons gecontroleerd en bekeken, maar niet altijd geheel inhoudelijk nagekeken.  

Thema 

In de middag werken wij thematisch. Op maandag- en dinsdagmiddag sluiten groep 3-4 aan bij de andere klassen om zo hun eigen thema te draaien. Juf Annemieke zal de groepen hierbij ondersteunen.  

In groep 3 gebruiken we de thema’s van Lijn 3 en deze duren 3 weken. Naast de informatielessen rond het thema, bieden wij ook de creatieve vakken binnen het thema aan. 

In groep 4 zijn er dit schooljaar 9 thema’s ingepland die de thema’s van groep 3 enigszins overlappen;  

De nieuwe groep -De boswachter-Techniek-Wat rijdt/vliegt en vaart daar?- Feest-              De tandarts-Schatten van de aarde-Kunst-Afrika 

Gym 

Op de donderdag start de gehele groep 3 en de gehele groep 4 om 08.30 uur met gym in de sporthal ‘Dillenburg’. U kunt vanaf 08.15 naar de kleedruimte (gelieve niet eerder omdat de leerkrachten dan nog druk bezig zijn met voorbereiden) en gelijk helpen met omkleden.  

De kinderen gymmen in gymkleding. Wilt u uw kind die dag enigszins makkelijke kleding aangeven, die hij/zij zo goed als zelfstandig aan en uit kan doen?   

Lange haren moeten vast en sieraden af, dit i.v.m. de veiligheid. 

De kinderen mogen een bidon met water meenemen naar de zaal. We hebben 2 gymlessen en houden tussendoor een kleine drinkpauze.  

Kanjer van de week 

In de tweede schoolweek gaat de Kanjermap mee naar huis met de Kanjer van de week. 

Zit je in groep 3 dan vul je een presentatieblad in en neem je de map de dinsdag daarop weer mee naar school. Je mag ook een aantal spullen meenemen die je wilt laten zien, maar dat hoeft niet. Op dinsdag geven de kinderen dan met hulp van de leerkracht een presentatie en houden we een Kanjerquiz. 

Zit je in groep 4 dan vul je een voorbereidingsblad in en neem je de map de dinsdag daarop weer mee naar school met wat spulletjes. Denk aan foto’s, sport, knuffel, hobby, mooie steen, het mag van alles zijn. Spulletjes die horen bij jou en waar over verteld mag worden. Wij stellen vragen en geven tips en tops! 

Verjaardag 

Wij vieren de verjaardag om 09.55 uur en aansluitend gaan de kinderen naar buiten.  U mag nog gezellig bij de verjaardag aanwezig zijn. We willen u vragen om de datum, dat uw kind de verjaardag op school viert even af te stemmen. 

Drinken

In groep 3-4 mogen de kinderen hun bidon/beker met water op hun tafel laten staan, zodat ze tussendoor water kunnen drinken. Graag wel een beker meegeven die ze zelf makkelijk kunnen openen en sluiten en bij omvallen niet meteen gaat lekken.  

Klassentaken 

De kinderen in groep 3-4 hebben om toerbeurt een klassentaak. Dit kan inhouden dat ze na schooltijd mee moeten helpen met vegen of puntenslijpen. Bij binnenkomst ziet u, op het bord naast het bureau, de verdeling van de week hangen en weet u of uw zoon/dochter die week aan de beurt is. Daarnaast zit de lijst bijgevoegd in dit boekje. Als uw kind naar de BSO moet, hoeven ze uiteraard hun taak niet te doen.  

Uitstapjes 

We ondernemen regelmatig uitstapjes binnen het thema. Verdere info volgt via de mail en de klassenouders. 

Contact.  

U bent na schooltijd van harte welkom in de klas. 

Mocht u vragen hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Echter gesprekken of uitgebreide vragen graag na schooltijd of via de mail. Wij geven de kinderen bij het binnenkomen graag alle aandacht die ze verdienen. 

Ziek- afmeldingen graag via Socialschools. 

Daarnaast zullen we de ouders regelmatig via Socialschools op de hoogte houden van de leerdoelen en thema's.  


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020