Groep 3A

Taal/Lezen/Schrijven 

Met Lijn 3 maken de kinderen van groep 3 een jaar lang een fictieve busreis door Leesstad. Om de dag wordt er een nieuwe letter aangeboden en ingeoefend. In januari zijn bijna alle letters aangeboden en kunnen de kinderen drieletterwoorden lezen. 

Lijn 3 werkt met een leesinstructie op drie niveaus: 1, 2 en 3 sterren.Vanaf thema 2 gaan we differentiëren en krijgen de basislezers, zwakke lezers en sterke lezers instructie en werk op niveau. 

Thuis aan de slag 

In groep 3 wordt er iedere dag veel aangeboden en geoefend, maar we kunnen echter niet zonder uw hulp. Thuis oefenen en herhalen is heel belangrijk.Iedere letter die op school is aangeboden krijgt u op een kaartje mee naar huis.  

  • De bovenste letter is de leesletter en deze letter mogen de kinderen nu nog schrijven/tekenen in hun werkschriften.  

  • De onderste letter is de schrijfletter en deze bieden we aan en oefenen we. Na thema 6 zijn alle schrijfletters aangeboden en gaan we proberen om steeds meer in ‘lopend’ schrift te schrijven. 

De letterkaarten hebben verschillende kleuren. Deze kleuren verwijzen weer naar het klankenbord dat wij in de klas hebben.

Groen:        korte klank zoals i, a  

Geel:          lange klank zoals aa, oo 

Rood:         tweeteken klanken zoals ui, ie 

Blauw:        medeklinkers zoals n, k, l 

Oranje:       bijzondere medeklinkerszoals ng, nk, sch 

Paars:        overige klanken zoals aai, oei 

De letters kunt u thuis aan een letterlijntje hangen en deze spelenderwijs met de kinderen oefenen. 

Een aantal voorbeelden: 

  • U benoemt de letter, uw kind wijst hem aan. 

  • U wijst hem aan, uw kind benoemt de letter 

  • Maak een stapel van alle letters en flits deze voor uw kind. Uw kind benoemt de getoonde letter zo snel mogelijk. 

  • Bedenk samen een heleboel woorden met de gekozen of aangewezen letter. 

  • Maak woorden met de letters. 

  • Wijs meerdere letters aan en laat uw kind het woord lezen die u net heeft aangewezen. 

Na thema 1 krijgt u ook een rijtjesboek mee naar huis. Dit boekje mag u lenen om thuis met uw kind nog een keer de woordrijen te oefenen. 

Rekenen 

We starten in groep 3 met tellen tot 20 en daarna tot 100, getallen plaatsen op de getallenlijn, verschillende notaties van hoeveelheden enz. 

Dit is een voorbereiding op de sommen en splitsingen tot 20. 

We oefenen eerst samen en daarna werken de kinderen gedifferentieerd maar zelfstandig in de werkboeken. Vanaf thema 2 gaan we differentiëren en krijgen de sterke rekenaars een verkorte instructie en aangepast werk. De leerlingen die het rekenen nog lastig vinden krijgen nog een verlengde instructie voordat zij zelf aan de slag gaan. 

Zelfstandig werken 

Na de instructie van taal/lezen/schrijven en rekenen (dicht bij het bord) verwerken de leerlingen de opdrachten zelfstandig. Hierbij maken we gebruik van ‘het stoplicht’ en een ‘time-timer’. Nadat ze hun werk af hebben kunnen ze verder met hun weektaak. Dit is een boekje gevuld met passend werk bij de aangeboden stof.  

Kinderen leren met deze weektaak te plannen, het werk in te schatten, vragen uit te stellen, samen te werken, hulp te vragen, maar bovendien verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Vanaf januari kan het zo zijn dat de weektaak op vrijdag mee naar huis komt omdat niet alle uitroepteken-taken af zijn. In de eerste weken zullen wij dit melden, daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling zelf. Op maandag moet deze weektaak weer mee terug! De weektaken worden door ons gecontroleerd en bekeken, maar niet altijd geheel inhoudelijk nagekeken.  

Thema 

In de middag werken wij thematisch. Wij gebruiken de thema’s van Lijn 3 en deze duren 3 weken. Naast de informatielessen rond het thema, bieden wij ook de creatieve vakken, muziek, drama enz binnen het thema aan. 

Gym 

Op de donderdag starten we om 08.30 uur met gym in de sporthal ‘Dillenburg’. U kunt uw kind vanaf 08.20 naar de zaal brengen en gelijk helpen met omkleden. 

De kinderen gymmen in gymkleding. Wilt u uw kind die dag enigszins makkelijke kleding aangeven, die hij/zij zo goed als zelfstandig aan en uit kan doen?  Lange haren moeten vast en sieraden af, dit ivm de veiligheid. De kinderen mogen een bidon met water meenemen naar de zaal. We gymmen een uur en houden tussendoor een kleine drinkpauze. 

Kanjer van de week 

Aan het eind van de week gaat de Kanjermap mee met de Kanjer van de week. Deze map mag ingevuld worden en op maandag samen met een aantal spullen terug mee naar school. Op dinsdag geven de kinderen dan een presentatie (met hulp van de leerkracht) 

Verjaardag 

Wij vieren de verjaardag om 09.55 uur en aansluitend gaan de kinderen naar buiten. U mag nog gezellig bij de verjaardag aanwezig zijn. In de pauze mag de jarige job de klassen rond. We willen u vragen om de datum, dat uw kind de verjaardag op school viert even af te stemmen. 

Drinken 

In groep 3 mogen de kinderen hun bidon/beker met water op hun tafel laten staan, zodat ze tussendoor water kunnen drinken. Graag wel een beker meegeven die ze zelf makkelijk kunnen openen en sluiten en bij omvallen niet meteen gaat lekken.  

Klassentaken 

De kinderen in groep 3 hebben om toerbeurt een klassentaak. Dit kan inhouden dat ze na schooltijd mee moeten helpen met vegen of puntenslijpen. Bij binnenkomst ziet u, op het bord, de verdeling van de week hangen en weet u of uw zoon/dochter die week aan de beurt is. Daarnaast zit de lijst bijgevoegd in dit boekje. Als uw kind naar de BSO moet, hoeven ze uiteraard hun taak niet te doen. 

Uitstapjes 

We ondernemen regelmatig uitstapjes binnen het thema. Verdere info volgt via de mail en de klassenouders. 

Contact.  

Na schooltijd bent u van harte welkom in de klas.

Mocht u vragen hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Echter gesprekken of uitgebreide vragen graag na schooltijd of via de mail. Wij geven de kinderen bij het binnenkomen graag alle aandacht die ze verdienen. 

Ziekmeldingen kunnen ook via de mail, graag bij de leerkracht die op die dag werkt. 

Daarnaast zullen we de ouders regelmatig via de mail op de hoogte houden en van de leerdoelen en thema's. 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020