Groep 1/2 D

Zelfstandig zijn/worden.

Wij vinden zelfstandigheid van kinderen heel belangrijk. Om dit te bevorderen willen wij u verzoeken om op dinsdag, woensdag en donderdag uw kind alleen naar binnen te laten gaan. Op die dagen is het te bedoeling dat ze zelf hun jas uitdoen en de fruitspullen opruimen. Op maandag en vrijdagmorgen mag u even met uw kind mee naar binnen. U bent na school van harte welkom om te kijken wat uw kind die dag gedaan heeft. Wij stellen het op prijs, om met u als ouder een goed contact op te bouwen. Samen werken wij aan de ontwikkeling van uw kind.

Basisontwikkeling.

Op jongLeren werken wij volgens de principes van basisontwikkeling. Daar hoort bij dat we werken met thema’s die de belangstelling van het kind hebben. Hiervoor gebruiken we veel handpoppen. Handpoppen die de thema’s voor de kinderen levend maken. Aan het begin van ieder thema krijgt u van ons een mail met de bijbehorende informatie. Vanuit deze thema’s werken wij aan de taal- en rekendoelen en bevorderen we de sociale en emotionele ontwikkeling.

Het planbord.

In de klas hangt een planbord waarop verschillende activiteiten te kiezen zijn. Soms kiezen wij als leerkracht een geplande activiteit. Daar is meestal een opdracht aan verbonden gericht op een taal of rekenonderdeel. Wij leren uw kind ook om af en toe zelf een werkje te plannen/kiezen. Hierdoor vergroten wij de zelfstandige werkhouding van een kind.

Dit ben ik formulier.

Als uw kind op school start, ontvangt u van ons het “dit ben ik formulier.” Dit formulier bevat vragen over de voorschoolse periode van uw kind. Wij stellen het op prijs als u dit formulier ingevuld teruggeeft aan de leerkracht.

Woensdag.

Op de woensdag worden alle oudste kleuters verwacht. Dit zijn alle kinderen die voor 31 december 5 jaar zijn/worden. De kinderen van groep 1D zijn op woensdag vrij.

Bewegingsonderwijs.

Het is voor kleuters erg belangrijk om veel te bewegen. We gaan elke dag 2 keer buitenspelen. Dat kan met en zonder materialen. Het is belangrijk om bij twijfelachtig weer (ook al is het warm!) een jasje of vestje mee te geven.

Bij slecht weer gymmen en spelen we natuurlijk in de speelzaal. Daar wordt gebruik gemaakt van klim en klautermaterialen en van speelmaterialen en doen we ook andere bewegingsspelletjes, drama en muziek. Het is belangrijk dat uw kind goed passende gymschoentjes heeft (het liefst met klittenband of elastiek).

Ze gymmen in hun ondergoed. Ook worden de kettingen afgedaan en moeten de lange haren van de meisjes in een staart of vlecht. De gymschoentjes blijven op school in de lockers en zullen regelmatig door de juffen gecontroleerd worden op de juiste maat.

Pauze-hapje.

Wij gaan rond kwart over 10 met elkaar ons fruit opeten en het drinken opdrinken. De porties moeten niet te groot zijn. Wat ze niet opeten krijgen de kinderen weer mee naar huis zodat u op de hoogte bent van wat uw kind die dag heeft gegeten. Het is belangrijk om de naam van uw kind op het bakje en de beker te schrijven! Tijdens het fruit eten kijken we naar het digibord naar een kleuterprogramma of luisteren naar muziek of een verhaal/prentenboek. De kinderen zijn dan stil.


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020