Engels

Collage 2016 01 25

Yes...we did it !

obs jongLeren is nu officieel EarlyBird school. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Met trots prijkt het bordje EarlyBird aan de muur als u de school binnenkomt.

 

Op Obs jongLeren werken we met vroeg Engels onderwijs in alle klassen. Wij doen dat met de methodiek van EarlyBird. Ons onderwijs heeft hiermee een nieuwe impuls gekregen en we hopen dat u na te lezen van deze informatie net zo enthousiast bent als wij.

Waarom Vroeg Engels?

Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt heel veel voordelen. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een nieuwe taal leren. Door in een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Er zijn ook wetenschappelijke bewijzen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert. De keuze voor Engels als tweede taal is een logische. Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst

Waarom EarlyBird?

EarlyBird is gespecialiseerd in natuurlijk onderwijs op de basisschool met een wetenschappelijk onderlegde basis. Iets wat leuk is doe je graag! En dat is precies wat EarlyBird doet. Zij maken Engels leren leuk. Bij iedere leeftijd hoort een andere manier van leren. Kleuters leren bijvoorbeeld het makkelijkste spelenderwijs. Kinderen in hogere klassen kunnen wat meer uitdaging aan en gaan ook al lezen en schrijven. EarlyBird gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het programma zoals de verschillende seizoenen en feestdagen.

Hoe doen we dit op jongLeren?

EarlyBird wordt volledig geïntegreerd in ons bestaande schoolprogramma. Dat wil zeggen dat we 3 x per week Engels aanbieden van groep 1 t/m 8 en dit staat vast op de planning.

De invoering van de methodiek wordt zo vloeiend mogelijk gedaan. We hebben de tijd genomen voor een geleidelijk op- en uitbouw van EarlyBird.  Uw zoon/dochter gaat het Engels steeds beter beheersen en krijgt zo een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waar hogere eisen dan in het  verleden aan worden gesteld.

Onze leerkrachten hebben natuurlijk ook gewerkt aan een betere beheersing van hun eigen Engels. We hebben hiervoor de cursus Classroom English gevolgd. Er is ook begeleiding door EarlyBird om er voor te zorgen dat goed wordt omgegaan met de nieuwe Engelstalige lesmaterialen. Op www.earlybirdie.nl kunt u onder het kopje ‘EarlyBird onder schooltijd’ verschillende voorbeeldlessen bekijken. Zo krijgt u alvast een idee van het lesmateriaal.

 

 

 

 

                              


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020