Overblijven

Doelstelling

De kinderen kunnen op een gezellige manier tussen de middag hun lunch gebruiken in een daarvoor door de school beschikbaar gestelde ruimte onder begeleiding van overblijfouders.

Toezicht.

Het aantal overblijfouders wordt aangepast aan het aantal leerlingen dat die dag overblijft.

Taak overblijfouders.

De overblijfouders zijn om 11.45 uur op school. in de keuken wordt thee gezet voor dekinderen die dat evt. willen. Als de onderbouwkinderen staan te wachten in de hal dan wordt ze gevraagd of ze nog naar het toilet moeten en daarna hun handen willen wassen. De kinderen gaan hierna naar de overblijflokalen. Eenmaal aan tafel mogen ze niet meer naar het toilet, mits ze voor het eerst zijn of zich niet lekker voelen. Als iedereen aan tafel zit wordt er gegeten. Namen worden opgenoemd om te kijken wie er aanwezig is. Kinderen van de bovenbouw eten in een ander lokaal. Als iedereen klaar is met eten worden de spullen opgeborgen in de eigen lockers en daarna kunnen ze naar hartelust spelen. Bij mooi weer lekker buiten, bij slecht weer binnen waar geknutseld kan worden of in de speelzaal. Voor de oudere kinderen zijn er spelletjesgekocht bijv. Yathzee, Titanic, Triominos etc. Buiten kunnen ze een balspel doen of lekker in de zandbak. Natuurlijk gaat er een overblijfouder mee zodat er continu toezicht is. Om 12.45 uur is er weer toezicht van de leerkrachten op beide pleinen en gaan de overblijfouders opruimen.

Raad voor de ouders/verzorgers.

De lunch wordt door uzelf meegegeven. Alleen een kopje thee als daar vraag naar is wordt door ons verzorgd. Eventuele consumpties die koud moeten blijven, kunt u kwijt in de koelkast. Voor meegebrachte cup a soup wordt water gekookt. Het is niet toegestaan om tussen de middag snoep, chocolade, nootjes of zoutjes te eten. We streven ernaar om de kinderen gezond te laten eten. De broodzakjes en pakjes gaan voortaan in de lunchtrommel mee terug naar huis. We rekenen graag op uw medewerking.

Financiën.

Ouderbrief aanmelden overblijven

Het online administratie-systeem maakt het voor u straks mogelijk om op flexibele wijze overblijf voor uw kind te reserveren/ annuleren. U betaalt de dagen die voor u gereserveerd zijn. U betaalt per maand via een automatische incasso achteraf en na ontvangst van een gespecificeerde declaratie. De vergoeding voor het overblijven bedraagt € 1,20  voor het schooljaar 2019-2020.  De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Kinderen en overblijfouders zijn verzekerd voor wettelijke aanprakelijkheid, hoewel de verzekering pas in werking treedt nadat in eerste instantie een beroep gedaan wordt op de eigen privé-verzekering.  Voor evt. vragen/suggesties kunt u altijd terecht bij de directie en via de mail bij overblijf@obsjongleren.nl

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2019