Overblijven

Aanmelden voor het overblijven

Jongleren maakt gebruik van het online administratie-systeemTSO-ASSISTENT.

Het is van belang dat alle ouders/verzorgers, dus ook degenen die hun kind niet of incidenteel gebruik laten maken van de overblijf, zich zo spoedig mogelijk registreren in het systeem. Doe dat liefst gelijk na het lezen van deze brief, maar anders zo snel mogelijk.

De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgemelde afwezigheid of bij onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden automatisch bericht ontvangen per email.

1e keer inloggen:

U dient zich eerst eenmalig te registreren met het brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes).

Ga voor de eenmalige registratie naar http://www.tso-assistent.net(niet.nl)en klik daar op EENMALIG REGISTREREN. brinnummer: 08GX00 (nul, acht, Gerard, Xantippe, nul, nul) ouderregistratiecode: 3363

LET OP: bovenstaande code kunt u maar eenmalig gebruiken, enkel om een account aan te maken. Daarna logt u in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Het online administratie-systeem maakt het voor u mogelijk om op flexibele wijze overblijf voor uw kind te reserveren en te annuleren. Aan-en afmelden op de dag zelf is mogelijk tot 11:30 uur.

U betaalt de dagen die door u zijn gereserveerd; dagen die bijtijds onlinezijn geannuleerd worden dus niet berekend. Per overblijfmoment zullen de kosten € 1.20 gaan bedragen.

U betaalt per maand via een automatische incasso achteraf en na ontvangst van een gespecificeerde declaratie . Bent u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op 'vergeten inloggegevens opvragen'.

U ontvang dan een email met uw inlognaam en een link om een nieuw wachtwoord te kiezen. Blijkt uw emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.

Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder scherm vindt, Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd.

Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-coördinator.

Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.

Vriendelijke groet namens het overblijfteam,

Kees Willemse en Rieky van Engelen (coördinatrice overblijf)


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020