Notulen OV-vergadering

JL Bolletjes Notulen 24 juni 2019

JL Bolletjes

JL Bolletjes

JL Bolletjes

JL Bolletjes

JL Bolletjes

 

Oproep: Nieuwe voorzitter voor de Oudervereniging gezocht.

Na ruim 6 jaar heeft de huidige voorzitter, Klaartje de Lange, aangegeven uiterlijk met ingang van volgend schooljaar de voorzittershamer over te willen dragen. Daarom is de Oudervereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat houdt de rol precies in? U leidt gedurende 6 keer per jaar de OV-vergaderingen en monitort in grote lijnen dat de OV-activiteiten uitgevoerd worden. De uitvoering zelf wordt door de subcommissies op zich genomen. U vormt samen met de penningmeester en de secretaris, die de financiën en administratie voor hun rekening nemen, het dagelijkse bestuur. Verder zit u meerdere keren per jaar met de schooldirecteur om tafel om afstemming te hebben over zaken die beide partijen aangaat.

Bent u die ouder die ervaring heeft met het aansturen van groepen en leiden van vergaderingen en vindt u het leuk om zich de komende jaren in te zetten voor de school van uw kind(eren), meld u dan aan via ov@obsjongleren.nl. We kunnen u dan meer vertellen wat de rol inhoudt en uw vragen beantwoorden.

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2019