Notulen MR-vergadering

JL Bolletjes Van de MR

MR vergadering 07-09- 2020
De eerste vergadering van de MR heeft inmiddels plaats gevonden. Uiteraard hebben de leden het als eerste gehad over het Corona virus. Helaas zijn we daar nog niet vanaf. Het jubileumjaar valt of staat ook met de ontwikkeling van het virus. Vooralsnog gaan de geplande activiteiten door met in achtneming van de bijbehorende maatregelingen.
Tot nu toe maken we gebruik van het continurooster. Hoe we dat na 1 januari vorm gaan geven, daar buigt de MR zich de komende tijd over. Het team gaat daar ook over praten. Wie weet gaan we het in de toekomst wel anders doen. Verschillende opties worden bekeken door het team, ouders en MR.
Het verkeer rondom de school is nog steeds een terugkomend verhaal. Het is echt te druk bij school wat leidt tot gevaarlijke situaties. De verkeerscommissie gaat onderzoeken wat er nog mogelijk is om dit in te dammen.
De bovengenoemde onderwerpen zijn de belangrijkste punten die voorbij zijn gekomen.

 

 

 

 

 

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020