Notulen MR-vergadering

JL Bolletjes Van de MR

Op 9 mei is de MR weer bij elkaar geweest. Hierbij waren de kinderen van de kinderraad ook uitgenodigd. De kinderraad is een klankbord voor de kinderen van school en vergaderen ook met enige regelmaat met meneer Kees .

Met de kinderraad is gesproken over een aantal zaken zoals bijv. het continurooster, het Engels, de kanjertraining, het gebruik van de computers etc. De inbreng was groot en er was duidelijk nagedacht over de onderwerpen die besproken zijn.

De agenda van de MR bestond uit: het 4-jarigenbeleid, de formatie voor het komend schooljaar en ook is er aandacht geweest voor de nieuwe wetgeving op privacy (AVG).

Verder kwam aan bod de werkdruk en hoe dit aangepast/aangepakt zou kunnen gaan worden. Hiervoor moet een plan geschreven worden die volledig onderbouwd en verantwoord zal moeten zijn.

De oudste kleuters hebben meegedaan aan de kleurlessen gericht op de fijne motoriek. Daarnaast gaan de kleuters ook deelnemen aan een pilot mbt motorisch onderwijs; motorlab.

Vanuit het greenteam wordt er een meerjarenplan gemaakt mbt het onderdeel buitenlessen, de school/leefomgeving. De Greenteam-ouders zijn erg betrokken en hebben voor elke groep een tuinstukje opgezet. Elke groep krijgt/heeft hierin zijn aandeel.

De komende vergadering is gepland op 20 juni 2018

 

 

 

 

 

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020