Inspectie

Inspectierapport obs jongLeren

Alle scholen in nederland worden beoordeeld door de onderwijsinspectie. Elk jaar wordt hier een verslag van gemaakt. Eén keer in de 4 jaar zal er een groot onderzoek plaatsvinden.

Mocht u interesse hebben in de inspectierapporten van onze school, dan kunt u deze inzien zodra deze op de inspectiesite zijn geplaatst op www.onderwijsinspectie.nl

Op de beginpagina van deze site klikt u op schoolwijzer. Hier vult u de naam in, en dan krijgt u alle rapporten van onze school te zien.

Gecorrigeerde score:

Score 2018:

Score 2017: Iepscore 80.7           

Score 2016: schoolscore: 537,0 : land. gem. : 534,6 

Score 2015: schoolscore 537,3  : land. gem : 534,9

Score 2014: schoolscore 533,5  : land. gem : 534,4

Ongecorrigeerde score:

Score 2017: Iep

Score 2016 : schoolscore: 538,4 : land. gem. : 534,5

Score 2015 : schoolscore: 538,8 : land. gem. : 534,8

Score 2014 : schoolscore: 532,0 : land. gem. : 534,5

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2019