Groep 6/8

Beste ouders van groep 6/8,

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Sylvia. Op donderdag en vrijdag staat juf Nicole voor de groep. Op woensdag zal zij ook op school aanwezig zijn maar vervult management taken binnen de school.                        

Wij hebben een heerlijk beroep en gaan iedere dag met veel enthousiasme naar ons werk. We vinden het super dat we groep 8 mogen gaan draaien Vorig jaar is ons heel goed bevallen.

Communicatie

Wij streven naar een open communicatie. Alles is bespreekbaar, dit geldt  voor de ouders maar ook voor de kinderen. Zit u ergens mee, komt dan altijd rechtstreeks naar ons toe. U kunt ons bereiken via de mail of via de schooltelefoon. Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen.  Om teleurstelling te voorkomen is het handig om dit even door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden. Er zijn geregeld vergaderingen of andere afspraken na school.

En dan ben je de klos(ser),

Wij houden van een opgeruimd en georganiseerd lokaal. Kinderen werken veel fijner en beter wanneer het netjes en opgeruimd is. Wij zullen uw kind dan ook geregeld een “spoedcursus” vegen of vensterbanken schoonmaken geven..... Iedere week hebben wij 2 klossers. Zij zijn die hele week verantwoordelijk voor een aantal klusjes in de klas. Dit doen zijn van 15:00 tot 15:15. Wanneer het later wordt  dan 15:15 mogen ze altijd naar huis bellen. Kinderen regelen zelf een vervanger wanneer ze bijv. naar de BSO of naar muziekles moeten.

Huiswerk,

In groep 8 krijgen de kinderen 2x per week huiswerk. Op dinsdag en op vrijdag.  Deze map is gevuld met huiswerk. Iedere dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen te horen wat er gemaakt gaat worden. Dit moet in  de agenda genoteerd worden. De agenda moet iedere dag mee naar school. Naast het huiswerk noteren we hier ook andere belangrijke afspraken in. Wanneer kinderen hun huiswerkmap vergeten,  óf hun huiswerk niet maken noteren wij dit. Bij 5 notities nemen we contact met u op. Als het niet gemaakt is dan levert uw kind het de volgende dag alsnog in met daarop een handtekening van u. In groep 6 is dit 1x.

Gymles

Onze groep gymt op donderdagochtend. We gymmen maar 1 keer in de week maar dan een dubbele lestijd. Uw kind wordt om 5 voor half 9 in gymzaal “Onder de bogen”. De kinderen die helpen met opbouwen worden een kwartier eerder verwacht.(op de fiets) De les wordt gegeven door juf Nicole.

Lezen

Ondanks dat veel kinderen al het maximale avi niveau hebben bereikt blijft lezen zo ontzettend belangrijk! Op het voortgezet onderwijs moeten kinderen veel zelfstandig lezen bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk. Wij proberen het lezen in de klas te stimuleren. Kinderen houden 1x dit jaar een boekbespreking. Verder moeten kinderen dit schooljaar 1 x een boekverslag inleveren van een boek wat ze thuis óf op school lezen. We doen weer mee aan het project de rode draad. We organiseren ook een voorleeswedstrijd dit schooljaar. 

Boekpresentatie:

Dit jaar houden de kinderen 2 boekpresentaties. Maar dit keer doen we dat ook een keer in het Engels. Wij zullen een duidelijk formulier verzorgen zodat het voor de kinderen haalbaar wordt.

Kanjer van de week

Kinderen gaan iets bedenken waarin ze een Kanjer voor een ander zijn. Ze gaan iets voor een ander doen die het goed kan gebruiken of het even nodig heeft. Dit kan heel breed zijn. Een middag spelletjes gaan doen met bejaarden in het bejaardenhuis. De hond uitlaten van de buurvrouw die het even nodig heeft, boodschappen doen voor een oma die het niet meer kan. Koken voor je ouders omdat ze het verdienen.

Presentatie wordt dan een fotoreportage waarin we de goede daad zien, even kort iets erover vertellen. U print per keer 1 foto uit en die hangen we aan onze kanjermuur.

 

 

 

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2018