Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

Communicatie

Is uw kind ziek? Dan vinden we het fijn als u uw kind afmeldt voor 08.20 uur via de mail of door een telefoontje naar school. Wilt u één van de leerkrachten spreken? Dan vinden we het prettig als u een afspraak maakt na schooltijd, dan hebben we alle tijd voor u.

Klos(ser)

Wij houden van een opgeruimd en georganisserd lokaal. Kinderen werken veel beter en fijner wanneer het netjes opgeruimd is. Iedere week hebben wij dus 2 klossers. Zij zijn de hele week verantwoordelijk voor een aantal klusjes in de klas. Dit doen zij van 15.00 - 15.15 uur. Wanneer het later wordt mogen ze altijd naar huis bellen. Kinderen regelen zelf een vervanger wanneer ze bijv. naar BSO of naar het sporten moeten.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen 1x per week huiswerk op vrijdag.  De kinderen nemen van thuis een huiswerkmap (23 rings) en een agenda mee. De agenda moet iedere dag mee naar school. Naast het huiswerk noteren we hier ook andere belangrijke afspraken in. Wanneer de kinderen hun huiswerkmap vergeten, óf hun huiswerk niet maken noteren wij dit. Die dag blijven ze na schooltijd een kwartier om alsnog hun werk te maken of ze krijgen ander werk. Wanneer dit niet gaat vanwege BSO of bijv. muziekles, verzetten we dit naar een andere dag. Bij 5 notities nemen we contact met u op.

  Gym

Onze groep 6 gymt op donderdagmiddag. We gymmen maar 1x in de week maar dan dubbele lestijd. De kinderen mogen om 13.00 uur rechtstreeks naar de gymzaal komen. Denk aan gymkleding én schoenen. Lang haar wordt in een staart gedaan. Na de gymles mogen de kinderen meten naar huis..

Spreekbeurt

Voor een groep vertellen is voor veel kinderen (en volwassenen) erg spannend. Daarom beginnen we al vroeg met het geven van presentaties voor de klas. Vaak is dat een presentatie over wat de kinderen romdom een thema hebben gedaan. In groep 6 gaan we dit uitbreiden met een spreekbeurt. In de tweede helft van het schooljaar houden zij een spreekbeurt voor de klas over een eigen gekozen onderwerp. Aan de voorbereiding van de spreekbeurt werken zij thuis.      

Lezen

Lezen is o zo belangrijk. wij proberen het lezen in de klas te stimuleren. Daarvoor gebruiken we een aantal middelen. De kinderen houden dit jaar 1x een boekbespreking. Daarnaast moeten de kinderen 1x een boekverslag inleveren van een boek wat ze thuis óf op school lezen. We doen weer mee aan het project de Rode Draad. Ook organiseren we een voorleeswedstrijd dit schooljaar.

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2018