Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6          

Juf Sylvia werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Femke werkt op donderdag en vrijdag.

Welkom in de klas

Op maandag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom om voor schooltijd mee naar binnen te lopen. Wilt u de leerkracht langer spreken? Dan vinden we het prettig als u een afspraak maakt na schooltijd, dan hebben we alle tijd voor u.

Is uw kind ziek? Dan vinden we het fijn als u uw kind afmeldt voor 08.20 uur bij de leerkracht via de mail (sylvia.vander.steen@scalascholen.nl / femke.van.dal@scalascholen.nl ) of een telefoontje naar school.

Klos(ser) / kanjerpresentatie/ boekbespreking

Iedere week hebben wij 2 klossers. Zij zijn die hele week verantwoordelijk voor een aantal klusjes in de klas. Dit doen zij van 15:00 tot 15:15 u. Als het later wordt mogen ze altijd naar huis bellen.

De kinderen geven 1 x per jaar, als Kanjer van de week, een kanjerpresentatie. De presentatie is op vrijdag. Dit bereiden ze thuis voor. Ze mogen over zichzelf vertellen, spullen laten zien en maken een powerpoint. De powerpoint graag op een USB mee naar school geven. 

Ook houden de kinderen in groep 6 een bespreking en verslag over een gelezen boek. De bespreking is op woensdag. De kinderen vertellen wat over het boek en lezen ook een stukje hieruit voor. Het is de bedoeling dat ze een week van tevoren het verslag geven aan de juf. We letten onder meer op het vertellen, de houding voor de klas en het voorlezen. De kinderen krijgen uiteraard eerst een uitleg.

Wanneer uw kind aan de beurt is voor de klosser, kanjerpresentatie en boekbespreking kunt u vinden op de lijst in het informatieboekje.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen 1x per week huiswerk, op maandag. Wanneer kinderen hun huiswerkmap vergeten, óf hun huiswerk niet maken noteren wij dit. Bij regelmatig niet af of vergeten, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Gymles

Onze groep gymt op donderdagmiddag van 13.15 u tot 14.45 uur. We gymmen 1 keer in de week, maar dan een dubbele lestijd. Dit jaar wordt een van de lessen deels gegeven door vakleerkracht Levi.

De kinderen worden om 13.00 u bij de sporthal verwacht. De kinderen die overblijven, lopen met de juf van school mee naar de sporthal. U mag uw kind weer bij de sporthal ophalen of de kinderen mogen zelfstandig naar huis. Wij vinden het fijn vinden als u ons via een briefje of de mail laat weten wanneer uw kind alleen naar huis mag gaan.

Theater

Op vrijdag 21 juni hebben we onze theatervoorstelling. U bent hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie en een uitnodiging van de kinderen.

Verjaardagen

In groep 6 vieren de kinderen hun verjaardag in de klas zonder ouders. Ze spreken met de leerkracht wanneer ze hun verjaardag willen vieren. De traktatie mogen ze aan het begin van de dag meenemen. We zetten het dan apart totdat we de verjaardag vieren. Dat zal net voor de pauze zijn, rond kwart voor 10.

  

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2019